25-50 сая хүртэл

Зүүн Салаанд зуслангийн байшин зарна. Үнэ 32 сая.

Баруун Салаанд зуслан зарна. Үнэ 29 сая төгрөг.

Бэлхийн Хадатад зуслан зарна. Үнэ 45 сая.