Үйлдвэрлэл

Хуучин 22 товчоонд үйлдвэр, үйлчилгээний объект зарна. Үнэ 2 тэрбум төгрөг.

Сүү махны чиглэлээр ажиллаж байгаа ферм зарна. Үнэ 600 сая.

БЗД Ботаникийн эцэст 8-р хороонд 700 мк үйлдвэрийн объект зарна