15-25 сая хүртэл

Бэлхэд зуслангийн өвлийн байшин зарна. Үнэ 24 сая төгрөг.