Үйлчилгээний нөхцөлүүд

   “Нийслэл Зууч” нь Танаас ямарваа урьдчилгаа төлбөр авалгүйгээр үл хөдлөх хөрөнгийг Тань худалдах болон түрээслэх гэрээ байгуулагдаад төлбөр хийгдсэн нөхцөлд л дараахь үйлчилгээний шимтгэлийг тооцно. Үүнд:

  •  Орон сууц - 2%
  •  Барилга, Объект - 2%
  •  Түрээс 1 жил - эхний 1 сарын түрээс
  •  Хашаа байшин - 4%
  •  Зуслан - 4%
  •  Газар - 4%
  •  Шинэ орон сууц - 2%

Мэдээ оруулсан: 2013-08-15